T.C. Kayseri Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 

Hizmet Standartı

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Hizmet standartları tablosu, kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa sundukları kamu hizmetlerinin, bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tablodur.

Başvuru esnasında hizmet standardı tablosunda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya hizmet standardı tablosunda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespit edilmeniz durumunda lütfen ilk müracaat makamına ya da ikinci müracaat makamına başvurunuz.1
Evlat Edinme İlk Başvuru
2
Evlat edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç
3
Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi
4

Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci

5
Evlat Edinme Sonlandırma
6

Koruyucu Aile Hizmetleri için müracaat

7

Koruyucu Aile Müracaatı Uygun İse Sonraki Süreç

8

Koruyucu Aile Sosyal İnceleme Süreci

9

Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci

10

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat-Değerlendirme

11

İhbar (Hayati tehlikesi olduğu tespit edilen) Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar - Değerlendirme

12

Korunmaya Muhtaç ÇocuklarTerk Bebek İşlemleri

13

Emniyet Çocuk Şube Vakaları

14
Mülteci Çocuk İşlemleri
15
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemler
16

Tutuklu ve Hükümlü Annelerin Çocuklarına Verilen Ücretsiz Bakım Hizmeti

17

Özürlü Kimlik Kartı İlkBaşvurusu

18

Özürlü Evde Bakım İlk Başvuru

19

Korunmaya Muhtaç Özürlü İlk Başvuru

20

Huzurevi Başvuruları

21

Kadın Konukevi İlk Başvuru Değerlendirme

22

İl/İlçe/Kuruluş Müdürlüklerince Başlatılan Ayni-Nakdi Yardım Hizmetleri

23
Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri
24
Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri
25
Özel Huzurevi Açılış İşlemleri
26

Gerçek Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri

27

Kuruluşları Ziyaret İşlemleri

28

Yabancıların Kuruluşları Ziyaret İşlemleri

29

Rehberlik Hizmetlerinden Faydalanma