ÖZEL HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SINAV DUYURUSU

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23ve 24. Maddelerinin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar’ın belirlendiği tebliğde belirtilen hükümler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve 02.03.2018 tarihinde İl Müdürlüğümüz ilân panosunda yayımlanan listede adı bulunan personellerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesinde uygulanacak sınav,  Bakanlığımızın 02.03.2018 tarih ve 25444 sayılı yazısına istinaden sözlü olarak yapılacak olup, sözlü sınav ile ilgili takvim İl Müdürlüğü ilan panosu ve bağlı Kuruluşlarımızda ilan edilmiştir. İlgili ilan doğrultusunda personellerin görev yaptıkları Kuruluşlarının iş ve işleyişlerini aksatmayacak şekilde katılım sağlamaları ve 12.03.2018 – 16.03.2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüz 2. Kat Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
İş bu ilan Usul ve Esasların 14 Maddesinin (2) numaralı bendi gereğince tebliğ yerine geçmekle beraber ayrıca başvuru sahiplerine tebligat yapılmayacaktır.