KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI TEKNİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği Ulusal Eylem Planı çerçevesinde her ilimizde uygulamaya geçirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalışmaları  kapsamında yapılacak olan İl Eylem Planı teknik Kurul Toplantısı İl Müdürümüz Nevzat Özer’in başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İş-Kur, Kayseri Barosu, SYDV, Erciyes Üniversitesi KAÇAUM, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi, Türk Kadınlar Birliği, Türk Anneler Birliği, Kayseri Kadınlar Derneği ve Kadem temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda İl Müdürlüğümüz tarafından yönetilen kadına yönelik hizmetler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonun çalışmaları, teknik kurulun görev ve sorumlulukları, Şiddet Önleme Merkezimizin hizmetleri hakkında bilgiler verilmiş, ayrıca Kayseri Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının oluşturulma çalışmaları üzerinde durulmuştur. Yapılacak olan çalıştay hakkında ön bilgiler verilmiştir. Katılım sağlayan diğer kamum kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının bu alanda sağlayacakları katkı ve katılımlar değerlendirilmiştir.


Sonraki Sayfa: ÇOCUKLARIMIZIN DOĞUM GÜNÜ SEVİNCİ

Önceki Sayfa : KAYSERİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ÇALIŞANLARINA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONULU SEMİNER VERİLDİ